Et digitalisert samfunn som er kommet for å bli

Vi er nå inne i vår andre studieuke i fordypningsfaget Digital Markedsføring ved Høyskolen Kristiania. I faget skal vi dette semesteret ta for oss fire forskjellige «bolker», og den første av disse er det foreleser Arne Krokan som avholder. Han har innhentet en rekke svært dyktige forelesere som skal hjelpe oss studenter mot vår fremtidige drømmejobb. I forelesningen som fant sted 7. januar holdt foreleser Marianne Hagelia en fin presentasjon om nettopp studieteknikk, og dette er et tema jeg fant svært interessant. Dette da vår hverdag som studenter er særlig preget av det digitale under Covid-19. Per dags dato er det svært viktig å inneha en god studieteknikk slik at læring via «hjemmekontor» så effektiv som mulig. I forelesningen kom det frem hvordan vi studenter har et bredt spekter av forskjellige læringsteknikker. Jeg har selv erfart at det under Zoom-forelesningene kan bli til at man sitter og lytter etter det som blir sagt, uten at man skriver ned særlig med notater. Og skriver jeg ned notater kan det bort bli til at jeg glemmer litt hvorfor jeg skrev det jeg gjorde og sliter med å knytte dette opp mot det som ville vært mest effektivt for god læring. Noe annet jeg vil begynne med etter forelesningen er å lage meg et tankekart rundt temaene vi gjennomgår og opprette underkategorier ifm. tankekartet. Delvis kan jeg huske at vi i tidligere semester har hatt Quiz via Kahoot og etc. Dette er morsomme og spennende måter å lære på uavhengig av alder, da man blir drevet av konkurranse og gjerne vil overgå både seg selv og sine medstudenter.

Arne og Marianne er svært opptatt av at vi skal finne ut av måter som fungerer best for oss selv når det kommer til effektivisering av optimal læring. Marianne drøftet en spennende, og digital, studieteknikk som tar for seg «samskriving». Samskriving baserer seg i bunn og grunn på at man skriver i en digital notatblokk eller et dokument som flere har tilgang til samtidig. Den beste måten per dags dato å gjøre dette via er på Google-Docs hvor man kan være opptil flere studenter samtidig som skriver notater sammen. Her kan man se hva de andre skriver i sanntid, og notatene lagres automatisk. Har man et uhell mens man er innlogget i Google Docs hvor man evt. mister tilgang til internett, strøm eller er uheldig å trykke på feil knapp, vil ikke notatene forsvinne for alltid, nettopp fordi de er lagret automatisk i sanntid. I tillegg til dette nevner Marianne at en felles «notatteknikk» via samskriving vil øke bevisstheten rundt egne prestasjoner, skape et fellesskap og samtidig effektivisere læringen for alle parter internt i samskrivingen. Dette da man deler sin kunnskap med hverandre og «spiller hverandre gode».

Videre formidles det at det kan være fornuftig å gå til innkjøp av Marianne sin bok «Digital Studieteknikk – Hvordan lære i informasjonssamfunnet».

Avbildet ovenfor er Marianne med sin bok som ble utgitt av bokforlaget Cappelen Damm i 2017 (Blogginnlegget er ikke sponset på noen måte, og bildet er innhentet på eget initiativ). Boken tar for seg hvordan man på best mulig måte kan tillære seg ny informasjon og samtidig frigjøre tid som følger av god studieteknikk. Dette er naturligvis en viktig del av Marianne sin forelesning, og det å frigjøre tid i dagens samfunn hvor «tidsklemma» innhenter oss på daglig basis, er noe jeg finner meget interessant og nyttig.

Årsaken for at en god studieteknikk blir mer og mer aktuelt er den digitale forandringen vi erfarer. Både møtevirksomhet, forelesninger, seminarer og quiz avholdes digitalt. Det er derfor ikke tvil om at penn og notatblokk er byttet ut med digitale læringsplattformer som former læringen på en annen måte enn tidligere. Der noen lærer best av å sitte hjemme foran en digital forelesning vil det være andre som sliter veldig med påtvungen digitalisering og synes dette er vanskelig. Det er derfor svært viktig og ikke minst nødvendig å skape seg gode vaner og rutiner som fungerer for en selv. Her ønsker jeg å skryte av Høyskolen Kristiania som har svingt seg rundt for å skape en best mulig og sømløs hverdag for oss studenter og berørte.

Videre formidler Marianne at en god studieteknikk fremmer bedre læring da hjernen har for vane å glemme ting rimelig raskt. Ved å sitte i en forelesning uten å skrive ned notater vil man glemme 90% av det man har hørt etter rimelig kort tid. Ergo sitter man igjen med 10% læringsutbytte (Aftenposten.no). Skriver man istedenfor ned det man lytter til, helst da for hånd, vil man ha opptil 50% bedre læringseffektivitet. Marianne forklarer også hvordan man best mulig kan få progresjon av notatteknikk. For mange lærer man i tidlig alder at man må bruke flere timer daglig på å bli en god student. Det er derfor lett å skape seg uvaner som å lese i timesvis uten pauser. Ikke vil man bare bli sliten og lei, men man vil også glemme mesteparten av det man har lest. For mange kan det derfor være bedre å foreta seg kortere økter hvor man noterer ned det man har lest. En god studieteknikk som fungerer godt for min del er å studere i 30 minutter hvor jeg setter på alarm på telefonen, for å deretter ta 10 minutter pause hvor jeg legger vekk fokuset fra studiene og fokuserer på andre ting. Jeg befinner meg i den generasjonen hvor mobilbruk har tatt overhånd. Det å være tilgjengelig til enhver tid, oppdatere seg på nyhetsapper, sosiale medier og besvare mail i jobbsammenheng tar til tider fokuset vekk fra studiene. Studieteknikken som nevnt ovenfor fungerer derfor godt for meg, hvor jeg gir meg selv frihet under ansvar. 30 minutter fokus på arbeidet fremfor meg etterfulgt av noen minutter fritid. Mange studenter i dagens samfunn sliter med konsentrasjonen og føler en trang for å sjekke sosiale medier jevnlig (abcnyheter.no, 2017). Dette kan naturligvis føre til dårlig læring, og det er derfor viktig å inneha en god studieteknikk for å komme seg gjennom studiene på best mulig måte.

På den annen side snakket Arne om et annet tema jeg finner svært interessant, nemlig digitale plattformer og hvordan disse påvirker oss alle. Plattformer er nokså bredt og kan være alt fra sosiale medier (digitale plattformer) til et kjøpesenter hvor mennesker møtes fysisk for å gjennomføre en handel. Plattformer endrer seg regelmessig og tilpasser seg den retningen samfunnet forandrer seg. Det er derfor ingen tvil om at digitale plattformer er kommet for å bli, og at samfunnet vil bli preget av de digitale plattformene både for hverdagslig kommunikasjon samt netthandel. Endringen av plattformer, og særlig da de digitale, vil også påvirke hvordan vi organiserer arbeid og arbeidsoppgaver. Arne drøftet videre hvordan man kan benytte sosiale medier som Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn og øvrige plattformer for å markedsføre bedrifter. Det nevnes at verdens mest vellykkede bedrifter blant annet er basert på digitale plattformer som Facebook, Amazon, Apple, Microsoft og Google. Det er med andre ord garantert at digitale plattformer er kommet for å bli. Både små, mellomstore og store bedrifter har god nytte av digitale plattformer innenfor lagring av data, kommunikasjon internt og eksternt samt markedsføring.

Lenke til kilder samt Arne og Marianne sine blogger finner du nedenfor under «Referanser». Ta gjerne en titt innom deres blogger som inneholder svært gode og relevante innlegg.

– Michael Angell

Referanser:

https://www.aftenposten.no/norge/i/AdVa5/bare-10-prosent-faar-med-seg-stoffet-under-forelesninger)

https://www.abcnyheter.no/dataliv/2017/06/06/195307503/elever-mister-konsentrasjonen-og-blir-stresset-av-mobilen

https://www.krokan.com/arne/

https://www.hagelia.no

Av Michael Angell

Nyopprettet blogg ifm. faget "Digital markedsføring" ved Høyskolen Kristiania. 27 år gammel mann i fulltidsjobb ved siden av Bachelorgrad i Markedsføring og salgsledelse ved Høyskolen Kristiania som fulltidsstudent.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *