Plattformtjenesten Finn.no

Blogginnlegget i dag er inspirert av vår foreleser Arne Krokan og hans forelesning om plattformtjenester. Vi har fått i oppgave å ta for oss en norsk selvvalgt plattformtjeneste.  Plattformtjenesten jeg skal ta for meg er Finn.no. I innlegget skal jeg forklare kort om Finn.no, hvordan deres tjeneste fungerer i praksis, hvem aktørene er (tjenesteytere og kunder) samt hva Finn.no gjør for å senke brukernes transaksjonskostnader. 

Hva er Finn.no? 

Finn.no er en norsk nettside som tar for seg kjøp og salg mellom flere parter. Finn.no er dog ikke en liten plattform som kun tar for seg kjøp og salg av golfutstyr og gamle interiørsaker. Det er mulig å selge og kjøpe både dyre og luksuriøse produkter hvor selger og kjøper kan være alt fra en privatperson til bedrift. Det er også muligheter for å selge og kjøpe både biler, boliger og feriepakker (hotell, transport, mm). Finn.no har både en egen hjemmeside og app. Som bruker av Finn.no sin tjeneste kan man enten velge å være anonym, besøkende eller opprette sin egen brukerprofil. Ved å opprette en brukerprofil vil man kunne bli tatt mer seriøst ved både kjøp og salg, da dette gir en slags trygghet for samtlige parter. Både app og nettside er gratis, og det koster ingenting å opprette en egen brukerprofil for en mer sømløs opplevelse. 

Aktører 

Forbrukerne av Finn.no baserer seg som sagt på alt fra privatpersoner til bedrifter. Det er svært enkelt å være både kjøper og selger på Finn.no da det er et enormt marked. Personlig sjekker jeg regelmessig Finn.no for gode kjøp. For å nevne noe har jeg kjøpt både klokker, klær, golfutstyr og verdens nydeligste hund via Finn.no gjennom tidene. Til og med bil og bolig fant jeg via annonser på Finn.no. Finn.no baserer seg altså på at privatkunder kan selge det meste, alt fra dyre klokker til biler. På den annen side eksisterer det et marked for bedrifter hvor disse kan legge ut annonser i regi av egen arbeidsplass. Dette er svært populært for blant annet eiendomsselskap som kan nå ut til en stor gjeng med mennesker. 

Transaksjonskostnader 

Ifølge Krokan handler transaksjonskostnader om de ressurser en forbruker benytter seg av for å finne fram til, og kjøpe, det beste produktet for en selv. Krokan påpeker at det finnes flere typer transaksjonskostnader som er med på å bestemme hvilket produktet eller tjeneste vi som forbrukere velger på veien til et godt kjøp. Arne Krokan har skrevet en bok som heter “Nettverksøkonomi” som kom ut i 2013. I boken forklarer Krokan hvordan man kan finne detaljer ifm. prosessen av transaksjonskostnader. Denne prosessen består av seks steg og omhandler hvordan en bedrift kan senke transaksjonskostnader hos forbrukere. 

Hva gjør Finn.no for å senke transaksjonskostnader? 

Søkekostnader
Ifølge Krokan (Nettverksøkonomi, 2013, s. 71) handler søkekostnader tid og ressurser en forbruker benytter på å finne frem til ønsket produkt/tjeneste. Finn.no løser dette på en god måte ved å gi kunden flere valgalternativer og ved god informasjon om hvordan man finner fram til nettopp de produkter eller tjenester man ønsker å gå til innkjøp av. Både på nettsiden og appen tilhørende Finn.no kategoriseres produkter og tjenester slik at forbrukeren lett kan finne fram til det man leter etter. Man kan til og med snevre inn sine søk så konkret som man ønsker det. Dette ved å søke på navn, ord, steder, pris og som sagt kategori. 

Informasjonskostnader

Ifølge Krokan (Nettverksøkonomi, 2013, s. 71-72) handler informasjonskostnader om å søke etter tilgjengelig informasjon. Med dette menes det at vi søker etter detaljert informasjon når vi leter etter et produkt eller en tjeneste. Vi søker etter den informasjonen som passer best for oss selv slik at kjøpet blir så bra som mulig. Dette kan være alt fra kvalitet på produktet, merke, pris, selve produktet, farge, størrelse, osv. I tillegg til dette søker vi etter et trygt og raskt kjøp. Her tillater Finn.no at en kjøper kan se hva slags vurdering en selger har fått fra andre kunder ifm. tidligere salg. Her er ratingen basert på 1/10 hvorav 10/10 er best. For å få et ekstra inntrykk av en selger kan man velge å snakke med vedkommende i en slags chat. Her kan man snakke fram og tilbake, noe som tillater for en rask og trygg handel via enighet. 

Forhandlingskostnader 

Ifølge Krokan (Nettverksøkonomi, 2013, s. 71-72) handler forhandlingskostnader om de ressurser som inngår i fastsettelse av en pris. Tid er blant annet en vanlig ressurs forbundet med fastsettelse av pris. Med dette kan blant annet alle tidsbruk i regi av forhandling fram til enighet foreligger mellom kjøper og selger anses som en kostnad innunder kategorien forhandlingskostnader. Ved en plattform som Finn.no er tillit en viktig del av kjøpsprosessen. Dette da selger ønsker en best mulig deal for seg (høy pris), mens en kjøper ønsker best mulig deal for seg (lav pris). Selv om en avtale om salg foreligger kan en selger velge å trekke seg fra avtalen uten å oppgi nevneverdig grunn, og deretter selge til en annen som byr høyere sum for produktet eller tjenesten. Dette er særlig relevant for private selgere, og forekommer naturligvis ikke hos bedrifter som har et offentlig rykte å vedlikeholde. 

Beslutningskostnader 

Beslutningskostnader er ifølge Krokan (Nettverksøkonomi, 2013, s.72) noe man opplever før man gjennomfører et kjøp. Samtlige av de ovennevnte transaksjonskostnadene omfatter blant annet trinnene i prosessen om beslutning. Dette da man kjenner til alle tilgjengelige alternativer, men er nødt til å ta en avgjørelse før kjøp foreligger. Beslutningskostnadene vil dog bli betydelig redusert ved at man har muligheten til å benytte digitale plattformer, som Finn.no, til å enkelt saumfare de mange valgalternativene som finnes. 

Evalueringskostnader 

Evalueringskostnader baserer seg på de ressurser som blir benyttet ifm. å undersøke produktet eller tjenesten etter at kjøpet er gjennomført. Som regel gjøres dette for å dobbeltsjekke om produktet eller tjenesten står til forventinger, og om det er skader, mangler eller avvik som ikke ble opplyst om før kjøpet ble gjort. Samtidig finnes det er mulighet for at man mottar feil produktet enn det man faktisk har kjøpt. Er man skeptisk til selger eller prosessen forbundet med forsendelse kan man avtale å møte selger for å gjennomføre et fysisk kjøp. Skulle ikke disse mulighetene være tilstede grunnet stor avstand mellom kjøper og selger, kan man dobbeltsjekke om selger har verifisert sin brukerprofil via Finn.no via Bank-ID. Hvis dette er tilfelle har Finn.no registrert personaliaen til selger for eventuelle uenigheter (Finn.no). 

Tvangskostnader 

Tvangskostnader handler derimot om de ressurser som forekommer ifm. å måtte endre på den eksisterende handelen. Dette i tilfeller hvor kjøper og selger er uenige om salgsprosessen, leveransen eller varen i seg selv og man ser seg nødt til å heve kjøp, reforhandle eller foreta prosessen helt på nytt. Ifølge Finn.no har man to års reklamasjonsrett etter gjennomført kjøp av en privatperson via kjøpsloven. 

konklusjon 

Ut i fra det jeg har beskrevet ovenfor synes jeg personlig at Finn.no er en flott plattform å både slå i hjel tid og ellers finne fram til trygge, raske og billige kjøp. Min erfaring er at deres tjeneste fungerer svært godt hvorav de eneste begrensningene jeg opplever er om selger av et produktet jeg er interessert i, svarer meg tregt på de spørsmål jeg måtte ha, priser en brukt vare nært opptil prisen for en identisk og ny vare i butikk eller bor for langt unna til at et kjøp blir sømløst. Mulighetene man har på et såpass stort marked er derfor svært tilfredsstillende.

Referanser: 

https://hjelpesenter.finn.no/hc/no/articles/115005837345-Hva-er-den-tryggeste-måten-å-handle-på-FINN-

https://www.finn.no/bap/artikler/tips/i-disse-tilfellene-kan-du-klage-pa-et-bruktkjop

Krokan, Arne. Nettverksøkonomi. 2013. 

Av Michael Angell

Nyopprettet blogg ifm. faget "Digital markedsføring" ved Høyskolen Kristiania. 27 år gammel mann i fulltidsjobb ved siden av Bachelorgrad i Markedsføring og salgsledelse ved Høyskolen Kristiania som fulltidsstudent.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *