FNs bærekraftmål ift. APCOA Parking

Dagens blogginnlegg tar kort for seg hvordan Europas ledende parkeringsselskap APCOA Parking Group arbeider mot FNs mål mot en bærekraftig fremtid. Innlegget er inspirert av vår foreleser Cecilie Staude i faget Sosial kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania.

Kort om APCOA Parking

APCOA Parking Group er Europas største parkeringsselskap med parkeringsplasser fordelt på om lag 11.000 forskjellige P-områder i 13 europeiske land (apcoa.no, 2021). Sammen med utendørs gateparkering drifter APCOA Parking Group flere P-områder tilknyttet kjøpesenter, sykehus, hoteller og flyplasser rundt om i Europa. Deres mål er i tillegg til å være ledende tjenesteyter av parkering i Europa, å være ledende aktør innenfor bransjen når det kommer til bærekraftige løsninger iht. sin forretningsmodell (apcoa.no, 2021). 

Apcoa_Vision_--_300dpi2.png

Bilde er hentet fra APCOA Parking Group sin egen hjemmeside https://www.apcoa.com 

FNs bærekraftsmål ift. APCOA 

Bilde er hentet fra FN sin egen hjemmeside https://www.fn.no 

APCOA sin suksess vil i fremtiden kunne påvirkes av hvilke valg de tar per dags dato ift. å være en bærekraftig bedrift som følger relevante bærekraftsmål satt av FN. Bærekraftsmålene til FN er en felles arbeidsplan verden over for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen år 2030 (fn.no, 2021). Bærekraftsmålene er delt inn i flere delmål slik at oversikten skal bli enklere å følge, samt mer spisset mot enhver aktør. Per dags dato er det 17 bærekraftsmål og 169 delmål. FNs mest bransjerelevante bærekraftsmål og delmål for APCOA vil nok primært være rettet mot bærekraftsmål 12 som omhandler “Ansvarlig forbruk og produksjon”, samt bærekraftsmål 13 som omhandler å “Stoppe klimaendringene” (fn.no, 2021). Det er ingen tvil om at APCOA som en stor bedrift vil kunne ha en stor innvirkning i landene de holder til.

Bærekraftsmål 12 skal sørge for at APCOA overholder og utvikler bedre mønstre for forbruk og produksjon ved bruk av mindre ressurser. Her viser deres miljøpolicy til at de er inneforstått med sitt ansvar ved at de ønsker å redusere eget forbruk (apcoa.no, 2021). Delmål punkt 12,5 innenfor bærekraftsmål 12 omfatter redusering av avfallsmengde gjennom forebygging, reduksjon materialgjenvinning og ombruk (fn.no, 2021). Disse treffer APCOA sin miljøpolicy godt ettersom at de ønsker å jobbe mot reduksjon av eget avfall samt å rette fokus mot effektiv kildesortering (Apcoa.no, 2021). 

Bærekraftsmål 13 skal derimot sørge for at APCOA til enhver tid skal opprettholde sitt ansvar for å bekjempe klimaendringer i takt med FNs standarder (fn.no, 2021). Løsninger som kan være behjelpelig med å bekjempe klimaendringer for APCOA vil være kutt i drivstoffutslipp ved at de kan kutte ut fossile biler i sin bilpark, og omgjøre disse til elbiler (apcoa.no, 2021). FNs delmål viser videre til at nye industrielle systemer og moderne endringer i infrastruktur vil kunne påvirke miljøet i positiv retning (fn.no, 2021). APCOA sin miljøpolicy retter seg etter bærekraftsmål 13 ved at de utvikler en helelektrisk bilflåte innen utgangen av år 2022, og samtidig streber etter å redusere totalt energiforbruk hvor dette er mulig (apcoa.no, 2021). 

Litteraturliste 

https://www.apcoa.no

https://www.fn.no

Forelesninger med vår forelser Cecilie Staude 

Nygaard, Arne, Grønn Markedsføringsledelse

Av Michael Angell

Nyopprettet blogg ifm. faget "Digital markedsføring" ved Høyskolen Kristiania. 27 år gammel mann i fulltidsjobb ved siden av Bachelorgrad i Markedsføring og salgsledelse ved Høyskolen Kristiania som fulltidsstudent.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *