Hva er blokkjeder, og hvordan kan blokkjeder brukes i Norge?

Dagens innlegg tar for seg hva blokkjeder er og hvordan blokkjeder kan bli brukt i Norge. Dette ettersom at blokkjede-teknologien er ny og fremmed for de fleste, men som mange hevder vil kunne ha enorm innvirkning på samfunn verden over. Deltakere av blokkjede-samfunnet er overbevist om at denne teknologien er kommet for å bli, og hevder at teknologien kan være sikrere mot manipulering og korrupsjon av lagret informasjon enn dagens løsninger.

introduction to blockchain infographic

Bilde er hentet fra Process.st

Hva er blokkjeder? 

Blokkjeder er kort forklart et nettverk som er åpent for alle, hvor informasjonen tilknyttet nettverket  er lagret digitalt. Nettverket og dens lagrede informasjon kalles ofte for “noder,  hvor nodene har tilgang til samme historie med transaksjoner. En node kan refereres til som et møtepunkt. Nodene sørger derfor for at deltakere i nettverket har tilgang til samme informasjon i blokkjeden. Informasjonen som er lagret er en form for digital loggføring i nettverket. I den digitale loggen finnes det informasjon som er satt sammen av en rekke blokker. Disse blokkene utgjør en kjede av blokker, altså blokkjede. Informasjon som vanligvis er lagret hos en tredjepart som en bank, et selskap eller en bestemt database tilknyttet en tredjepart kan nå lagres i et åpent nettverk som flere parter kan få tilgang til. For å sikre informasjonen lagret i nettverket tar blokkjeder i bruk kryptografi. Dette for at informasjonen skal forbli sikker uten at den blir slettet, manipulert eller modifisert. 

Bilde er hentet fra Blogs.iadb.org

Hva er fordelen ved å ta i bruk blokkjeder? 

En stor fordel med blokkjeder og måten blokkjeder endrer det digitale samfunnet på er at informasjonen lagret i nettverk vil være vanskelig å tukle med. Dette skaper sikrere lagring av data i den forstand at alle deltakere i nettverket vil få beskjed om en endring som foretas. En hacker må derfor være meget dyktig i sitt fag for å ikke bli lagt merke til. Blokkjede-teknologien skal sikre håndtering av lagret data og transaksjoner. Teknologiradet.no (2018) viser til at blokkjeder er permanent trygt ettersom at deltaktere i blokkjeden får beskjed om endringer som blir forsøkt gjennomført. Dette ved at blokkjeden vil reagere på en endring av innhold ettersom at matematiske formler i blokkjeden ikke godkjenner det nye regnestykket. Videre vises det til at det eksisterer en rekke fullstendige kopier av blokkjedene som befinner seg på flere datamaskiner tilknyttet nettverket, hvilket som betyr at flere personer “beskytter” dataene lagret til enhver tid. Her er det altså ikke slik at all informasjon er lagret i èn enkelt database eller register på ett bestemt sted. For eksempel da en tredjepart hvor ansatte eller uautoriserte personer kan tukle med informasjonen som er lagret. 

Potential Appliance of Blockchain

Bilde er hentet fra Mlsdev.com

Hvordan kan blokkjeder bli brukt i Norge? 

Søk på internett gir flere resultater om hva blokkjeder kan brukes til, og hvordan den nye teknologien best kan anvendes. Mange tror at blokkjeder kun dreier seg om kryptovalutaen Bitcoin som har tatt verden med storm, men det er ikke ensbetydende at blokkjeder kun egner seg for bruk av kryptovaluta. Deloitte.com (2021) viser til hvordan blokkjeder kan skape positive forandringer i det norske samfunnet.

Sykehus

Nettsiden forklarer at blokkjeder kan føre til mindre avvik ved sykehusjournaler og sammen med viktig dokumentasjon og informasjon lagret i deres register. I forbindelse med sykehusinnleggelse av en person vil det være behov for mye lagrede data om pasienten. Blodprøver, allergier, sykdomsforløp, resepter og diagnoser er kun for å nevne noen (Deloitte.com, 2021). Med blokkjeder vil all denne informasjonen være tilgjengelig for både sykehuset og pasienten selv. Andre legekontor og instanser innenfor helsesektoren vil rask få tilgang til registeret, noe som eventuelt kan være svært viktig når behandling av en pasient krever rask respons. Videre vil pasienten selv kunne være med på å korrigere viktige detaljer om egen helse. Tenk om feilaktig informasjon ville blitt lagret i sykehusets register, som pasienten ikke ville vært bevisst. Hva om denne informasjonen ikke inneholdt viktig detaljer om ens helse eller allergier? Ved sykehusinnleggelse ville kanskje pasienten hatt behov for at korrekt informasjon lå registrert, og om pasienten var klar over at feilaktig informasjon lå inne i registeret kunne en eventuell livstruende hendelse blitt unngått på en bedre måte. 

Sporing av betalinger

Pengebruk i både offentlig og privat sektor vil kunne overvåkes i bedre grad ved at et flertall får innsyn i viktige detaljer. Per dags dato krever pengeoverføringer mye tid og ressurser for å påse og dokumentere at særlig offentlige penger brukes etter det formålet de er ment for. Det være seg penger som er ment for større prosjekter hvor det er viktig at instansen som får innvilget støtte mottar alle pengene, og at pengene benyttes etter tiltenkt og avtalt formål. Samtidig kan det være personer som får innvilget pengestøtte fra statlige og kommunale ordninger, hvor blokkjede-teknologien kan føre til at mottakeren av pengestøtten faktisk benytter pengene til tiltenkt formål, og ikke til andre aktiviteter (Deloitte.com, 2021). 

Sikre konsistens og fakta i lagrede data

Digitale register i Norge som inneholder viktig informasjon om radonfare, rasfare brannfare kan inneha forskjellige informasjon som ikke er i samsvar. Dette er livsviktig informasjon som skal være korrigert og best mulig til enhver tid. Blokkjede-teknologien kan føre til at informasjonen lagret i de forskjellige registrene blir samkjørt og deretter så optimal som mulig. Dette er naturligvis noe som vil gagne alle som bor på, eller har planer om å bosette seg på områder innenfor nevnte fareområder. 

Egne tanker om dagens innlegg og blokkjeder 

Som innlegget viser til kan blokkjede-teknologien løse mange problemer når denne først blir mer vanlig i samfunnet. Teknologien fremstår for min del som noe kronglete å sette seg inn i for en person som ikke har særlige ferdigheter innenfor digitale plattformer. Før jeg skrev dette innlegget hadde jeg selv svært liten kunnskap om hva blokkjede-teknologien omhandler og om teknologien er positiv eller negativ for samfunnet. Selvsagt har jeg registrert alle artikler om kryptovalutaen Bitcoin og hvordan mennesker verden over har tjent raske penger på dette, samtidig som et flertall har virket skeptisk til teknologien. Etter å ha gjort ytterligere research ifm. aktuelt blogginnlegg sitter jeg igjen med positive tanker om hva blokkjeder kan føre til i fremtiden.

Kilder

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html

https://teknologiradet.no/blokkjeden-pa-tide-a-ta-grep/

Av Michael Angell

Nyopprettet blogg ifm. faget "Digital markedsføring" ved Høyskolen Kristiania. 27 år gammel mann i fulltidsjobb ved siden av Bachelorgrad i Markedsføring og salgsledelse ved Høyskolen Kristiania som fulltidsstudent.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *