Hva er filterbobler og ekkokammer, og hvordan påvirker dette samfunnet?

Filterbobler 

Ifølge ndla.no (2021) er filterbobler en skreddersydd tjeneste samtlige nettverksbedrifter benytter for å tilpasse ulike brukergrupper. For å utføre denne type handling benytter nettbedriftene seg av tidligere innsamlet informasjon. Ndla.no (2021) påpeker hvordan verdens største nettbutikk Amazon.com benytter seg av filterbobler for å nå ut til sine brukere og samtidig skape en sømløs netthandel for dem. Dette gjør Amazon ved at de skreddersyr filterboblene etter kundenes tidligere kjøp og historikk, samtidig som de trekker inn paralleller fra liknende kjøp gjort av andre kunder. Dette ettersom Amazon går ut i fra at kundegruppene har de samme interessene og ønskene for fremtidige kjøp. 

  Bilde er hentet fra nettsiden Spreadprivacy.com

Ekkokammer

Ifølge Wikipedia.org (2021) er et ekkokammer noe som oppstår i et nettforum hvor informasjon, ideer eller brukerens oppfatninger blir forsterket i ekkokammeret ettersom dialogen mellom medlemmene er repeterende og innenfor en avgrenset gruppe, nemlig ekkokammeret (Wikipedioa.org, 2021). Gruppemedlemmene får ofte en sterk tilhørighet og tilknytning til hverandre slik at personer utenfor ekkokammeret har liten innflytelse på dialogen og informasjonen som utspiller seg i ekkokammeret. Medlemmene har derfor en gjentakende holdning til å se bort ifra utenforstående fakta og innspill som ellers ville vært i strid mot ekkokammerets meninger. 

Bilde er hentet fra nettsiden bbc.com

Konsekvenser av filterbobler og ekkekommer mtp. dagens samfunnsutvikling og hvordan filterbobler og ekkokammer oppstår

Nettsiden Samfunnsforskning.no (2017) skildrer godt hvordan filterbobler og ekkokammer kan ha en negativ innvirkning på samfunnsmessige nettdebatter. De forklarer det som at medlemmer av en nettbasert samfunnsdebatt med utgangspunkt i et ekkokammer kan sammenliknes med representanter fra en skyttergrav som fyrer løs på sine “motstandere” ettersom de er så sikre i sin sak at de ikke en gang ønsker å tre ut av ekkokammeret de er en del av for å se flere sider av en sak. Dette er en veldig god formulering ettersom at ekkokammer nettopp gjør dens medlemmer uvitende og ignorante for omverdenens meninger og tanker. Sett i et demokratisk lys kan ekkokammer svekke demokratiet slik man ønsker det. Dette ved at ekkokamrene kan begrense den offentlige debatten ved at medlemmene av et ekkokammer trekker seg tilbake og kun ytrer sine meninger i eget forum. Ekkokamre vil naturligvis avhenge av nye og værende deltakere for å kunne utvikle seg og samtidig få flere deltakere. Dette innledes ved at nye medlemmer med likesinnede tanker som eksisterende medlemmer av et ekkokammer blir dratt mot dette ekkokammeret via filterbobler som har forhåndsbestemt hva den nye deltakeren skal se og ikke se på internett. Filterboblene legger derfor til rette hva vedkommende får tilgang til etter hva tidligere likesinnede personer har vist interesse for. Dermed vil man risikere å ikke få tenke selv ettersom at filterboblene gradvis trekker deg i retning av det ekkokammeret det tror på forhånd tror du ønsker å være en del av. I lengden kan dette skape store problemer for vedkommende som ble “lurt” inn i ekkokammeret, samtidig som samfunnet kan oppleve negative konsekvenser av ekkokammerets etter hvert økende størrelse av medlemmer. 

Demokratiet er ifølge Samfunnsforskning.no (2017) avhengig av en offentlig og sannhetssøkende debatt hvor begge parter møter opp og tillater motparten en fair fight. Denne muligheten kan dog svekkes sterkt ved at medlemmer av demokratiets mange partier svinner hen ettersom de kun oppsøker sin “egen” sannhet relatert til ekkokammer styrt av andre medlemmer med en likesinnet tankegang og holdning. Nettsiden skildrer dermed hva som er faren ved at mennesker blir en del av et såkalt ekkokammer. Ved at filterboblene hele tiden peker en persons interesser på nettet til visse ekkokamre, kan det med tid bli til at vedkommende utvikler sterkere meninger i samråd med ekkokammeret man blir en del av. Etter hvert vil man derfor risikere å kun føre en dialog med likesinnede personer som resulterer at man blir sikrere i sin sak og mindre åpen for tanker fra omverdenen. Dette kan i verste fall resultere at medlemmer av samme ekkokammer er så trangsynte etter hvert at de sitter i samme “skyttergrav” (ekkokammer) og fyrer løs med kommentarer og meninger til andre deltakere av debatten (Samfunnsforskning.no, 2017). Dette er ifølge nettsiden svært ødeleggende for demokratiet og samfunnsutviklingen ettersom det er i offentlige debatter vi utvikler det samfunnet vi ønsker videreutvikle i positiv retning. 

  Bilde er hentet fra nettsiden Paleofoundation.com

Kilder: 

https://ndla.no/nb/subject:14/topic:1:185993/resource:1:107782?filters=urn:filter:80f10045-2faa-4f6f-be0f-4c7ec9618186

https://no.wikipedia.org/wiki/Ekkokammer

https://www.samfunnsforskning.no/aktuelt/nyheter/2017/skrasikre-debattanter-gjennom-ekkokamre-og-skytter.html

Av Michael Angell

Nyopprettet blogg ifm. faget "Digital markedsføring" ved Høyskolen Kristiania. 27 år gammel mann i fulltidsjobb ved siden av Bachelorgrad i Markedsføring og salgsledelse ved Høyskolen Kristiania som fulltidsstudent.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *