Refleksjonsnotat om egne tanker og erfaringer etter første del av semesteret i Digital markedsføring

Hva jeg har lært noe om denne første delen av kurset i DIG2103

Denne første delen av kurset har jeg blitt tryggere på det digitale og hvordan jeg responderer til en oppgave jeg må løse på fremmede nettsider og plattformer digitalt. Det er noe jeg har fryktet og tatt avstand fra så langt det har latt seg gjøre tidligere. Under dette kurset har vi dog ikke hatt annet valg enn å måtte prestere og levere med relativt korte tidsfrister, hvilket som har fått meg ut av komfortsonen. Jeg har alltid hatt et litt rart forhold til data. Jeg jobber med data på daglig basis, men jeg føler meg ikke spesielt dyktig utenfor det feltet jeg jobber med. Dette var også en viktig del for meg personlig ettersom at jeg ønsket å utfordre meg selv dette semesteret med et vanskelig, men lærerikt valgfag. Jeg forstod raskt at det gjelder å henge med i dette faget, for havner man bakpå her vil man raskt henge etter. Semesteret er lagt opp med en hektisk timeplan hvor mye skal gjøres på kort tid. Dette gjør at man hele tiden er skjerpet og klar for nye utfordringer. Havner man etter med en innlevering vil man plutselig ligger langt bak forelesningsplanen. 

Hittil i faget har vi gjennomgått flere temaer som vi blant annet har levert blogginnlegg om tidligere. Noe av det jeg har oppfattet som mest spennende og lærerikt har vært blokkjeder, nettverksøkonomi, kunstig intelligens, digitale plattformer og filterbobler samkjørt med digitale ekkokamre. Jeg trodde jeg var klar over mange digitale teknologier og hvordan disse påvirker oss per dags dato, og sånn ca. hvordan de vil påvirke oss i fremtiden. Her kan jeg innrømme at jeg har fått helt ny kunnskap og at jeg har lært mer på enn måned enn jeg har gjort de siste årene. Jeg innser nå at data er så vanvittig spennende, og at det finnes så utrolig mange muligheter innenfor det digitale. Om jeg ikke var det før, så er jeg i alle nå overbevist om at en trygg arbeidsplass i fremtiden vil være relatert til data. I tillegg vil jeg påpeke at jeg ikke er fylt 30 år, men at jeg etter èn måned inn i semesteret med Digital markedsføring er inneforstått med at jeg aldri vil bli fullt utlært innenfor data. Både samfunnet og utdanninger vil nok bli raskere utdatert i fremtiden etterhvert som nye teknologier og systemer blir utviklet. Dette vil sørge for at vi hele tiden må holde oss oppdatert for å være aktuelle på arbeidsmarkedet. 

Hva jeg tror det jeg har lært kan bety for meg videre

Ikke bare tror jeg, men jeg vet at den kunnskapen jeg har opparbeidet meg denne måneden vil gi meg et mye bedre utgangspunkt i fremtiden både i forbindelse med resterende bachelorgrad og etter endt bachelor når jeg skal finne en relevant jobb. Dette ettersom jeg er mer komfortabel med det digitale og har fått viktig kunnskap om digitale plattformer og digital økonomi. Den første delen av semesteret har gitt mersmak, og jeg har derfor funnet ut at dette er noe jeg vil lære mer om i fremtiden for å kunne stille sterkere på arbeidsmarkedet etter endt utdanning.

Hvordan jeg selv har endret meg disse første ukene

Jeg føler meg noe mer selvsikker ifm. det å skulle skrive noe som igjen skal publiseres for offentligheten. Før jeg deltok på dette kurset virket det å skulle skrive noe som er offentlig publisert overfor en lesergruppe jeg ikke har kontroll over vært ubehagelig og unormalt for meg. I denne første delen av kurset har jeg blitt mer oppmerksom hvordan jeg selv har begrenset mine egne ferdigheter ved å ikke stå frem og vise hva jeg kan for omverdenen. Det å skulle lage og drifte en blogg var noe jeg derimot tenkte ville være enkelt, men når vi satt i gang med kurset ble jeg meget skremt over hva jeg hadde i vente ettersom det var så mye fremmed. Her sitter jeg med en halvferdig blogg som jeg føler jeg ikke har kontroll over. Det å måtte levere blogginnlegg om fremmede temaer på kort varsel er noe som har vært både ubehagelig og lærerikt på samme tid. Jeg har blitt dratt ut av egen komfortsone denne måneden, men nå sitter jeg kun igjen med positive tanker og en slags selvtillit rundt det. Jeg ønsker å rette en takk til både forelesere og studentassistenter for god oppfølgning og en lærerik måned nå som vi avleverer vår første eksamen dette semesteret!

Av Michael Angell

Nyopprettet blogg ifm. faget "Digital markedsføring" ved Høyskolen Kristiania. 27 år gammel mann i fulltidsjobb ved siden av Bachelorgrad i Markedsføring og salgsledelse ved Høyskolen Kristiania som fulltidsstudent.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *