Grønt tiltak for grønn vekst

Dagens blogginnlegg er inspirert av vår foreleser Cecilie Staude i faget Sosial kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania. Innlegget tar for seg hvordan APCOA Parking Group Norway AS kan iverksette et nytt “Grønn-vekst tiltak”. Dette ift. hva jeg anser som bakgrunn for tiltaket, hvor på den “Grønne strategi-trappen” tiltaket passer inn og hva som er målet med tiltaket. 

gronntrapp-nov20

Den grønne strategitrappen er utviklet av BI sitt senter for Grønn vekst og fremstår som en strategisk modell som bedrifter og organisasjoner kan benytte seg av for å kunne rette tiltak etter grønn vekst.  

Ved bruk av 6-trinnsmodellen (Christensen, 2019) kan APCOA utvikle en forbedret forretningsmodell og høste fordeler av grønn vekst. Modellen tar for seg mål og tiltak for bedriftens kompleksitet ved den loddrette aksen, mens den på den vannrette aksen viser til interne og eksterne tiltak for APCOA sin kjernevirksomhet (Christensen, 2019). Hvert trinn viser til nye muligheter som kan benyttes av APCOA for å sikre seg en grønnere forretningsmodell, samtidig som trinnene kan bli til fremtidige svakheter og risikofaktorer om APCOA ikke jobber etter forbedringen trinnene i modellen legger til rette for (Christensen, 2019). 

Bakgrunn og mål for tiltaket 

Ifølge modellens punkt nummer tre nevnes det hvordan leverandørkrav kan ha stor påvirkning for en bedrifts forretningsmodell (Christensen, 2019). Ut i fra APCOA sin forretningsmodell (apcoa, 2021) fremkommer det per dags dato ikke tydelig nok hva slags bærekraftige leverandørkrav de stiller til sine samarbeidspartnere. Som kunde av APCOA vil det være ønskelig å vite hva de gjør “bak kulissene” for å sikre bærekraftige tiltak. Kjøper APCOA langsiktige produkter som gir få skader på miljøet både lokalt og ellers i verden? Kjøper APCOA sine produkter og tjenester fra bærekraftige leverandører som fokuserer på bærekraftighet i alle ledd? Produseres produkter APCOA kjøper fra sine leverandører under bærekraftige omstendigheter hvor leverandørene gjør alt de kan for å redusere avfall, vannforbruk og energiforbruk (Christensen, 2019)? Samtidig er det et ønske og behov for at leverandører følger miljø-forskrifter, håndterer giftige avfallsstoffer iht. krav og har gode rettigheter for sine ansatte (Christensen, 2019). Er de interne retningslinjene hos leverandørene til APCOA bærekraftige og i stil med FN sine bærekraftsmål? Her vil regelmessig rapportering kunne sørge for at APCOA får en bedre innsikt i hvordan sine leverandører arbeider mot bærekraftsmålene (Christensen, 2019). APCOA kan deretter kommunisere dette budskapet offentlig til sine kunder via sosiale objekter i form av innlegg på sosiale medier og reklamevideoer på TV, radio og YouTube. 

Målet med tiltaket er derfor å øke bevisstheten til deres kunder om at APCOA er opptatt av en bærekraftig forretningsmodell i alle ledd. Når kundene tilegner seg denne kunnskapen vil de føle en ytterligere tillit til APCOA som organisasjon, hvilket som kan øke deres markedsandeler, omdømme og salgsvolum. 

Hvor på strategitrappen bør tiltaket plasseres?

Det kan virke som at APCOA har et utviklingspotensialet hvor de kan gjøre lurt i å kommunisere til sine kunder hvilke krav de stiller til sine leverandører slik at omverdenen får innsyn og forståelse for hvilke mål de jobber for å treffe sammen med sine leverandører. Hvis APCOA tydelig viser til sine leverandørkrav vil dette kunne styrke deres forretningsmodell og tillit blant kundene (Christensen, 2019). Tiltaket bør derfor plasseres under steget kalt “Grønt innkjøp”. 

Det er tydelig at APCOA allerede er på god vei til en meget bærekraftig forretningsmodell og hverdag ut i fra de tiltak de har lansert iht. sitt egne økosystem, forretningsmodell og miljøpolicy (apcoa.no, 2021). De viser til hvor mange parkerende kunder de har og hvor mange land og P-områder de drifter, og tallene gir en forståelse for hvor stor innvirkning APCOA som Europas største P-selskap har på miljø og samfunn verden over. Disse tre tiltakene vil kunne gi økt lønnsomhet og verdiskapning for APCOA ettersom at publikum har behov for å få vite ytterligere detaljer om hvordan APCOA faktisk jobber for å sikre bærekraftighet internt og eksternt i alle ledd. 

Litteraturliste: 

www.apcoa.no 

Bærekraft og Bedriften: Den Grønne Trappen Av Per Espen Stoknes , feb. 2019.
(Kapittel i Christ ensen , red, 2019 , Bedriften , Oslo Universitetsforlaget)

Av Michael Angell

Nyopprettet blogg ifm. faget "Digital markedsføring" ved Høyskolen Kristiania. 27 år gammel mann i fulltidsjobb ved siden av Bachelorgrad i Markedsføring og salgsledelse ved Høyskolen Kristiania som fulltidsstudent.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *