Grønne interessenter

Dagens blogginnlegg tar for seg hvilke interessenter jeg tror er APCOA Parking Group Norway AS sine viktigste og hvorfor, og hva jeg tenker er mest vesentlig for interessentene ift. bærekraft. Innlegget er inspirert av vår foreleser Cecilie Staude i faget Sosial kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania. 

Apcoa_Vision_--_300dpi2.png

Bilde er hentet fra APCOA Parking Group sin egen hjemmeside https://www.apcoa.com 

APCOA skriver i sin forretningsmodell at deres hovedmål er å være en god partner for sine oppdragsgivere (apcoa.no, 2021). Ifølge APCOA sine nettsider viser de til at deres partnere er oppdragsgivere som lufthavner, sykehus, kjøpesentre eller offentlige og private eiendomseiere som har behov for APCOA sine tjenester. Kjerneinteressentene til APCOA virker derfor å være større bedrifter, og fremstår som de viktigste kundene til APCOA. Dette ettersom at disse mest sannsynlig inngår større og langvarige kontrakter over tid. Det er også naturlig å tenke at APCOA har interessenter i form av privatkunder. Noen som ikke har faste parkeringsmønstre, men som parkerer sporadisk og uregelmessig, og noen som har faste leieavtaler og regelmessige parkeringer. 

På den annen side vil det være en rekke andre kjerne- og sekundærinteressenter av APCOA. De viktigste interessentene som er naturlig å anse som relevante ramses opp i rekkefølge nedenfor etter Nygaards (2019) stakeholdermodell iht. prioritering, som vi gjennomgikk i forelesning med Cecilie. 

Det vil være meget viktig for APCOA å opprettholde gode relasjoner til sine eksisterende oppdragsgivere ettersom at disse ved senere tidspunkt kan velge å videreføre eksisterende samarbeid. Samtidig kan nåværende oppdragsgivere være en god referanse for fremtidige kunder. Det er også naturlig å tro at fornøyde oppdragsgivere skryter eksternt av sin partner hvis de er fornøyde, hvilket som kan føre til at nye kunder kontakter APCOA for å ville inngå et samarbeid. APCOA må derfor sørge for å vedlikeholde sine P-områder godt, og samtidig oppdatere eget utstyr regelmessig slik at produkter og tjenester følger dagens utvikling av nye systemer.

Derimot ønsker privat- og bedriftskunder seg en konkurransedyktig pris, kvalitet og god service i alle ledd. De ønsker å føle seg sett og forstått som kunde, og at deres interesser ivaretas. De ønsker å være kunde av en samfunnsansvarlig bedrift som skaper trygghet og forutsigbarhet i lokalsamfunnet og byer de holder til. APCOA må derfor vedlikeholde sine P-områder, utstyr og fornye sine tilbud ved behov på en bærekraftig måte som sørger for at miljø og samfunn ikke tar skade. 

Leverandører og samarbeidspartnere ønsker en trygg og bærekraftig samarbeidspartner i APCOA som til enhver tid opprettholder sin del av avtalen og opprettholder fokus på bærekraft i alle ledd internt og eksternt. 

Ansatte ønsker en trygg arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsvilkår. De ansatte ønsker å arbeide for en bedrift med åpenhet rundt sine bærekraftige mål både på kortsiktig og langsiktig plan. De ønsker at APCOA følger etiske retningslinjer, samtidig som de vil involveres i de bærekraftige delmålene. 

Eiere og investorer ønsker å se APCOA som en bærekraftig aktør på markedet. De vil investere i grønn vekst ettersom at det er fremtiden. En god og oppnåelig forretningsmodell vil derfor virke attraktivt, og vil kunne tiltrekke nye investorer. Flere investorer vil sørge for bedre inntekt som igjen kan benyttes til utvikling av nye og bærekraftige produkter, tjenester og teknologi.

Lokalsamfunnet ønsker å se at miljøet rundt dem ivaretas på en respektabel måte. Det vil være svært viktig å ha en “god tone” med lokale samfunn hvor APCOA drifter parkeringsområder for sine oppdragsgivere. Beboere i lokale samfunn er antakelig på en eller annen måte regelmessige kunder av APCOA sine P-områder, og det er derfor viktig å ivareta interessene til sine lokale kunder.

Myndighetene vil ha en slags “makt” over APCOA som bedrift, og vil kunne påvirke driften deres hvis de opplever alvorlige avvik fra APCOA sin side. APCOA må derfor følge de lover og regler som er satt, og forventet, til dem som bedrift. 

Litteraturliste: 

Bærekraft og Bedriften: Den Grønne Trappen Av Per Espen Stoknes , feb. 2019. 
(Kapittel i Christensen, red, 2019 , Bedriften , Oslo Universitetsforlaget)

Forelesning med Cecilie Staude ved Høyskolen Kristiania 

Nygaard, Arne. Grønn Markedsføringsledelse. 2019.

www.apcoa.no 

Av Michael Angell

Nyopprettet blogg ifm. faget "Digital markedsføring" ved Høyskolen Kristiania. 27 år gammel mann i fulltidsjobb ved siden av Bachelorgrad i Markedsføring og salgsledelse ved Høyskolen Kristiania som fulltidsstudent.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *