OKR – Veien til bedre målsetting

Etter en noe lang pause fra blogginnleggene er jeg nå tilbake for fullt med forhåpentligvis spennende og lærerike innlegg. Vi er nå ferdig med del to av kursene i Digital Markedsføring som ble holdt av Cecilie Staude, og har nå beveget oss over til Del 3 med Karl Philip Lund. Karl Philip er vår mentor/foreleser den neste måneden i faget E-varehandel. Med god hjelp fra Karl Philip skal vi lære oss å lage en egen nettbutikk i tiden som kommer hvor det blir fokus på å skape gode lanseringsstrategier og målsetting. 

Som første steg i Karl Philips måned som mentor skal jeg derfor skrive et blogginnlegg som tar for se hva OKR er, og hvordan bedrifter kan komme i gang med OKR som verktøy. OKR står for “Objective and Key Results”, og omhandler hvordan bedrifter kan sette oppnåelige mål på både kort og lang sikt. Målet med OKR er å forminske forvirring blant de ansatte på veien mot ønsket målsetting. Ifølge Deloitte.com (2021) kan OKR hjelpe organisasjoner med å oppnå målene sine på best mulig måte. 

Hva er OKR? 

OKR-verktøyet har som hovedmål å tydeliggjøre de ansattes arbeid mot et ønsket resultat som følger av de prioriteringer OKR-verktøyet setter. På den annen side tar OKR-systemet for seg hva bedriften ønsker å oppnå med tiltaket, samt hvordan den planlegger å treffe ønsket målsetting på en best mulig måte, og så effektivt som det går an. OKR er et system for gjennomføring, og er ment for å skape en rød tråd for alle ledd i en bedrift på veien fra planlegging til gjennomføring (Lund, 2019). 

Hvorfor benytte OKR i din bedrift? 

Ifølge Lund (2019) bør en bedrift som benytter seg av OKR-systemet, stille seg spørsmålene regelmessig om hva man ønsker å oppnå, og hvordan man planlegger å komme seg dit hen at bedriften oppnår ønsket og forventet resultat innenfor en gitt tid. OKR skaper en bedre kommunikasjonsflyt internt i bedriften ettersom målene gjøres kjent blant alle ansatte i bedriften (Lund, 2019). 

Men hva er så tegnene på en god og gjennomført OKR-plan? 

For å kunne sette i gang med OKR som hjelpemiddel kan det lønne seg å ha en plan om nøyaktig hva man ønsker å oppnå, hvordan man har tenkt til å komme seg til ønsket utgangspunkt og hvor lang tid man ønsker på veien dit. 

Siden OKR handler om å skape tilhørighet i alle ledd i bedriften, og samtidig gjøre de ansatte investert i bedriftens overordnede mål, vil man gjøre lurt i å fokusere på punktet “Objective”. Dette punktet tar for seg hvordan de ansatte skal føle seg som en del av det som foregår rundt dem på veien mot ønsket mål. Teamet må oppleve engasjement, tilhørighet og en inspirerende arbeidsdag for å jobbe best mulig. Objektene man ønsker å jobbe mot må derfor utarbeides på en måte som er oppnåelige og spennende for de ansatte over tid. 

Punkt nummer to i OKR-verktøyet vil være “Key results”. Gode Key results vil henge sammen med punkt nummer èn som omhandler “Objectives”. For å utarbeide gode key results som også henger sammen med objectives, nemlig tilhørighet og et overordnet engasjement hos de ansatte, bør bedriften se til SMART-modellen for inspirasjon. Modellen tar for seg hvordan gode key results kan oppnås på en best mulig måte. SMART er en forkortelse for “spesifikt, målbart, attraktivt, realistisk og tidsbundet” (ledernytt.no, 2021). 

Spesifikt – Målet med planen må være tydelig og oppnåelig. 

Målbart – Formålet med målsettingen må være bestemt i en målbar faktor som tid, vekt, eller annet. 

Attraktivt – Målet som settes må være attraktivt nok til at ikke bare ledere, men også ansatte, ønsker å jobbe mot målet over en lengre periode uten å miste motivasjon eller engasjement. 

Realistisk – Målet som skal settes må kunne realiseres innen en konkret tidsbestemt periode, og må være oppnåelig slik at målet faktisk kan innfris. 

Tid – Som nevnt ovenfor må målene være spesifikke og realistiske. Dette vil være til at ønsket tidspunkt for oppnåelse av aktuelle del- og hovedmål kan fullføres innenfor rimelig tid. 

Ovennevnte punkter vil kunne føre til bedre flyt i bedriftens ledd mellom ledere, team og andre aktuelle parter. Dette ved at alle målene blir synlige og allmennkjent internt. 

Så hvordan kan din bedrift komme i gang med OKR på en best mulig måte? 

Ifølge Lund (2019) anbefaler flere eksperter innenfor feltet av OKR å prøve seg fram når det kommer til implementering av OKR som et nytt system i en bedrift. Dette gjøres best mulig ved å involvere et lite team bestående av for eksempel en ledergruppe. Dette fører til en kontroll ifm. utprøvingen av det nye konseptet OKR, hvor lederne får en kjennskap til verktøyet før de evt. velger å innføre dette internt (Lund, 2019). En annen smart løsning man kan benytte seg av er å samle mindre grupper med ansatte for å forklare og drøfte hva OKR er, og hvorfor man vurderer å sette dette til live. De ansatte kan da komme med gode innspill og man får samtidig et overblikk over hvordan reaksjonene til de ansatte er. Andre fornuftige måter å gå fram på er ved å sende ut e-poster og informasjon til de ansatte med OKR som tema, og om bedriften er stor nok kan man holde foredrag for et stort antall ansatte om det nye og spennende konseptet OKR. Hvis interessen er tilstede, og det kan virke som en god idè å lansere OKR som et verktøy internt, kan man se på muligheten for å innføre OKR i bestemte avdelinger eller hele bedriften om man har et gjennomtenkt konsept (Lund, 2019). 

Oppsummering

Det er for meg tydelig at OKR er et spennende verktøy som kan benyttes av flere bedrifter, om ikke alle. OKR som verktøy kan føre til god planlegging og oversikt både på kort og lang sikt. Det kan føre til en trygghet med gode rammer for de ansatte i bedriften, med et overordnet mål som igjen legger til rette for tilhørighet, engasjement og ambisjoner. Med planlegging via OKR vil man til enhver tid ha god kontroll på de målene man har satt seg, og ved å implementere delmål som gir et oversiktlig overblikk over veien til hovedmålet, kan jeg se for meg at det skaper en gnist i medarbeiderne for ville jobbe målrettet inn i fremtiden.

Det er ingen tvil om at del 3 med Karl Philip vil bli spennende og lærerik, og jeg gleder meg stort til de kommende ukene med intens læring. 

Litteraturliste

Brattlund, Klein Andreas. Daniel Sunde-Hansen. 2021. Deloitte.com, “Slik kan OKR hjelpe organisasjoner med å oppnå målene sine”. Hentet 05.04.21 fra https://www2.deloitte.com/no/no/pages/strategy/articles/slik-kan-okr-hjelpe-organisasjoner-med-aa-oppnaa-maalene-sine.html

Lund, Karl Philip. 2019. Inevo.no “OKR målstyring – et system for gjennomføring i 2021”. Hentet 06.04.21 fra: https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/

Torbergsen, Turid. 2021. Ledernytt.no, “Suksesskriterier for å nå mål”. Hentet 06.04.21 fra https://www.ledernytt.no/suksesskriterier-for-aa-naa-maal.4785617-112537.html

Av Michael Angell

Nyopprettet blogg ifm. faget "Digital markedsføring" ved Høyskolen Kristiania. 27 år gammel mann i fulltidsjobb ved siden av Bachelorgrad i Markedsføring og salgsledelse ved Høyskolen Kristiania som fulltidsstudent.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *