Verdien av å skaffe seg en relevant mentor

Dagens blogginnlegg er inspirert av vår foreleser Karl Philip Lund, og tar for seg hvordan man på best mulig måte kan skaffe seg en mentor, samt hvorfor dette kan være lurt. En god mentor kan utgjøre en forskjell for veien videre når det gjelder fremtidige valg innenfor studieretning og karrierevalg. Innlegget drøfter dette i lys av et internettkurs bestående av 8 moduler. Kurset heter «First round» og er laget av Paul Besek (2021). Innlegget vil vise til punktene tilknyttet de åtte modulene i kurset, og tar stegvis for seg hvordan man best mulig kan oppsøke en mentor. Videre i innlegget vil jeg snakke om hvordan man kan holde en løpende dialog med mentor, før det vises til hvordan man enkelt kan holde kontakt med mentor i fremtiden. Innlegget viser også til hvordan man som student på utkikk etter en mentor, burde oppføre og te seg før møte, underveis i møte og etter møte med mentoren.

Bilde er hentet fra td.org

Steg 1 

Modul 1 tar for seg en 8 minutter lang video som omhandler din profesjonelle og individuelle profesjonalitet. Modulen gjennomgår hvordan det å skape nettverk er verdifullt. Videre viser videoen til hvordan man som student skaffer seg verdifull kompetanse og individuell profesjonalitet, men at man ikke blir ferdig utlært og 100% klar for en arbeidsplass selv etter endt utdanning. Videre forklarer videoen hvordan man som student bør gå frem ved hjelp av fem forskjellige kvaliteter når man søker veiledning og råd fra mentorer og veiledere innenfor en ønsket bransje. 

Empati: Studenten evner å se veileder sine synspunkter og mål med åpenhet og empati som sørger for lærevillighet og god dialog. 

Nysgjerrighet: Studenten viser interesse og innlevelse for veilederens historie om vedkommendes erfaringer og opplevelser.

Takknemlighet: Veilederne gir deg sin tid ved å fremme sin historie og innsikt i faget, så vis takknemlighet overfor dette. 

Relevanse: Gi veilederne en forståelse av hvorfor denne samtalen og hjelpen betyr mye for deg, og forklar hva samtalen kan føre til for din del og hvorfor det er viktig for deg å få relevant veiledning. 

Respekt: Behandle veilederne med respekt og vis takknemlighet for at du mottar den veiledningen du får.  

Modul 1 viser deretter til at man er en ung student samtidig som man er en ung profesjonell. Disse egenskapene vokser side om side for hver dag som går, og for hver nye ting vi lærer. Sammen blender egenskapene seg og vokser seg sterkere enn de ville gjort på egenhånd. 

Steg 2 

Modul 2 tar for seg hvordan man som student kan finne en mentor/veileder via LinkedIn innenfor den kategorien av arbeidsplasser som man anser som ønskelig og relevant. Modulen beskriver fire forskjellige måter man kan finne fram til kontakter. 

  • Via noe de kaller for “Perfect overlap” kan man oppsøke en mentor som har samme “egenskaper” som deg selv. For eksempel kan man oppsøke hjelp fra en eller flere personer som har gått samme studieretning som deg. For oss studenter per dags dato vil dette kunne være tidligere studenter som er ferdig med den bachelorgraden vi nå jobber for å få.
  • På den annen side er en “Great overlap” å oppsøke veiledning og råd fra noen som har gått på samme skole som en selv og som har studert noe innenfor den samme retningen, men som ikke nødvendigvis er en regelrett ekspert på det feltet du selv studerer og er en del av per dags dato, men som likevel har god kjennskap til de fagene og den retningen du studerer. 
  • Det tredje punktet omhandler “similarities” og kan være personer som har en lignende utdannelse som din egen, men fra en annen skole. Kanskje kan denne personen jobbe med noe du selv finner interessant i et annet firma enn ditt eget. 
  • Det fjerde og siste punktet tar for seg “someone interesting”. Med andre ord kan man skaffe seg en mentor/veileder som man ikke nødvendigvis har noe regelrett til felles med per dags dato, men det kan likevel være en person man ønsker å få veiledning fra, om man synes vedkommende er interessant og opplever at vedkommende kan bistå med relevant veiledning for ens egen fremtid. 

Steg 3 

Modul 3 omhandler hvordan man på best mulig måte kan opprette dialog med noen man ønsker å komme i kontakt med via LinkedIn. Det en en en slags hårfin grense for når man bør benytte seg av dialog via LinkedIn direkte, eller via mail, ifølge kurset. Ifølge modul 3 er dialog via LinkedIn raskere, mer casual og skaper mindre innsats for å identifisere mailen. Derimot kan dialog per mail føre til en rekke ønskede faktorer. Dette ved at mottaker med stor sannsynlig sjekker mail oftere enn LinkedIn, kontakt via mail føles mer personlig og man er derfor mer sannsynlig å få en tilbakemelding. 

Steg 4 

Modul 4 tar for seg å koordinere samtaler på en effektiv måte. Ifølge videoen handler effektivitet om å si mest mulig på minst mulig tid, og ord. Dette ved å ordlegge seg godt, korrekt og konkret. Ved å skape minst mulig feiltrinn i dialogen, og gjerne dobbeltsjekke informasjonen før man sender en henvendelse om samtale, vil man kunne unngå bortkastet tid, og fremstår samtidig som mer seriøs overfor parten man skal kommunisere med. Videre er det viktig at du som avsender er fleksibel på tid, og viser til at du enkel å ha med å gjøre. Evne til planlegging og koordinering fra din side vil med andre ord være gode tegn for motparten av samtalen. 

Steg 5 

Modul 5 omhandler navigasjonen av en telefonsamtale for å gjøre denne best mulig, og viser til at det under en telefonsamtale med en eventuell mentor vil være viktig å inneha de fem egenskapene som ble nevnt i modul 1. Man ønsker å vise respekt og være takknemlig for at de tar av sin tid til å veilede og snakke med deg, samtidig som det er viktig å fremme hvorfor det er viktig for deg å gjennomføre denne telefonsamtalen. Man vil være punktlig og fleksibel for å vise til at man tar dette seriøst og setter pris på muligheten man er tildelt. 

Bilde er hentet fra businessmagazinegainesville.com 

Steg 6

Modul 6 tar for seg flere enkle kategorier for å styre telefonsamtalen i den retningen man selv ønsker. Det er ønskelig med en god start hvor man introduserer seg selv, stiller gode spørsmål og avslutter på en saklig måte. Stiller man gode spørsmål vil man få gode svar. Skriv derfor ned det man måtte lure på for å få best mulig svar. Start gjerne samtalen med å introdusere deg selv og forklare hva som er dine styrker og interesser. Forklar deretter hvordan din profesjonelle karriere har utviklet seg til dagen i dag, og hvordan du ønsker at den skal videreutvikle seg i tiden som kommer. Forklar deretter hva du ønsker å få ut av nettopp denne samtalen. Husk å ordlegge deg godt, og ikke snakk for lenge. La deretter personen du snakker med stille spørsmål som de måtte ha, og svar så godt du kan på disse. 

Steg 7

Modul 7 viser til at man bør gjøre forhåndsundersøkelser av de spørsmål man ønsker å stille. Man bør søke opp bedriften på LinkedIn, Google og YouTube for å se om de har vært involvert i nyere hendelser som er relevante å snakke om. Spørsmålene man ønsker å stille mentor/veileder gjøres best om man deler de inn i tre kategorier. Disse kategoriene er delt inn i “The main question”, “The second question” og “The third question”. Det første spørsmålet bør omhandle mentor/bedriftens reise/historie hittil, eventuelle utfordringer de har opplevd på veien og hva som er årsaken til at de har gjort som de har gjort. Spørsmål nummer to bør omhandle arbeidet de gjør per dags dato, om de har noen nøkkelegenskaper som er relevante for samtalens art, karrieren deres så langt og kort informasjon om bedriften. Spørsmål nummer tre omhandler de råd som kan være relevante for deg fra mentor, om de har noen tanker om hvilken vei eller valg du bør fokusere på videre og om de kan anbefale noen retning ut i fra det de vet om deg etter samtalen. 

Steg 8

Modul 8 tar for seg hvordan en mentor utvikler seg til å bli en tryggere og bedre støttespiller over tid, etter hvert som man har flere dialoger om relevante tema. Man kan opprettholde “vennskapet” med mentoren og forsøke å holde en god dialog over tid som sørger for ytterligere kunnskap, og veiledning. Dette kan på lang sikt føre til økt selvtillit og flere åpne dører på arbeidsmarkedet via mentorens hjelp. Nå som man har holdt en dialog og opprettet et slags vennskap med mentoren, kan det være lurt å vise en slags ekstra takknemlighet overfor muligheten man har fått ved å kommunisere med mentoren. Man kan gjøre dette på mange måter, men den mest saklige måten vil nok være å sende en e-post til mentoren hvor man takker for muligheten og for at mentoren tok av sin tid til å være behjelpelig med veiledning og råd. Dette kan også føre til at mentor får en ekstra lyst til å være behjelpelig i senere tilfeller hvor dette kan være relevant. 

Mine tanker om å selv skaffe meg en relevant mentor

Per dags dato har jeg dessverre ikke forsøkt å komme til enighet med en mentor innenfor det eller det andre. Hittil i livet har jeg dog hatt en rekke mentorer som jeg har høstet verdifull erfaring fra, som trenere, foreldre, besteforeldre, lærere og ledere i arbeidslivet. Siden august 2019 har jeg vært bachelorstudent ved Høyskolen Kristiania og opplevd å ha en rekke gode lærere, veiledere og det jeg vil anse som nettopp mentorer. Dette fordi alle og enhver jeg har vært i faglig kontakt med fra blant annet veiledere, lærere og studentassistenter, strekker seg så langt de kan for å sørge for at jeg får den kunnskapen de vet jeg trenger, og som jeg eventuelt etterspør. Disse mentorene ved Høyskolen Kristiania er mine største inspirasjonskilder per dags dato, nettopp fordi de har tråkket fotsporene jeg nå går i. Kunnskapen de besitter er noe jeg ønsker å skaffe meg selv slik at jeg kan stille sterkt på arbeidsmarkedet etter endt bachelor.

Bilde er hentet fra forbes.com

Oppsummering 

Kurset oppleves som nyttig og relevant om man ønsker å gå frem for å skaffe seg en mentor. Samtidig gir kurset godt grunnlag og forståelse for gode fremgangsmåter generelt sett, enten det gjelder å ta kontakt med noen ifm. jobbintervju eller andre profesjonelle faktorer. Kurset lærer en at det ikke er farlig å oppsøke andre for å komme i prat, men at det heller kan gi kortsiktige og langsiktige fordeler av å skaffe seg nye kontakter. Kurset viser til at det ikke bare er LinkedIn som er relevant i dag, men at det også kan lønne seg å se på andre muligheter for å oppnå kontakt med noen, som telefon og epost. Kurset har gitt meg ny kunnskap om faktorer som lønner seg å benytte i møte med andre mennesker, og hvordan jeg på best mulig måte kan gå fram for å fremstå som saklig, interessant og profesjonell. 

Litteraturliste 

Besek, Paul. 2021. Networking Basics. Hentet den 06.04.21 fra  https://first-round.teachable.com

Av Michael Angell

Nyopprettet blogg ifm. faget "Digital markedsføring" ved Høyskolen Kristiania. 27 år gammel mann i fulltidsjobb ved siden av Bachelorgrad i Markedsføring og salgsledelse ved Høyskolen Kristiania som fulltidsstudent.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *