Hvordan vil digital markedsføring utvikle seg i tiden som kommer?

Dagens blogginnlegg er inspirert av vår foreleser Marius Vetaas Thomassen i faget Digital markedsføring ved Høyskolen Kristiania. Han har utfordret oss til å lage et innlegg om hvordan vi ser for oss at digital markedsføring vil utvikle seg i tiden som kommer. Den digitale markedsføringen er i konstant endring, og for å kunne henge med og forstå denne utviklingen er det nødvendig å forstå hvilke endringer som kommer og implikasjonene av disse. En digital markedsfører er derfor avhengig av å være til dels proaktiv i den forstand dette er mulig. Hvis ikke er faren for å henge etter stor, og dette kan være fordelaktig for ens konkurrenter. 

Grønne interessenter og en grønn utvikling 

Viktig for fremtiden vil være å inneha gode rutiner innenfor en bærekraftig og grønn utvikling for bedriften, og etterleve nødvendige krav satt av lokale myndigheter, men også EU og andre organisasjoner. Det er nødvendig å forstå viktigheten av å fremstå som en bærekraftig bedrift, og å fremme dette på en forståelig og god måte til omverden. Fremtidens kunder vil ha økt fokus på bedrifter som følger strenge krav til bærekraft, men også at bedriftene evner å skape positive endringer på eget initiativ. Det vil være nødvendig at disse tiltakene er genuine fra bedriften sin side, og ikke kun etter tvang fra myndigheter og andre. For å kommunisere den det grønne ansvaret til sine kunder må man fokusere på noen nødvendigheter. 

Som sagt har flere kunder interesser innenfor en grønn og bærekraftig utvikling. For å fremme disse vil det være lurt å vise til de tiltak man har utført internt i bedriften, og som svarer til de tiltakene bedriften er underlagt lokale myndigheter. Samtidig anbefales det å justere og endre rutiner og tilbud regelmessig, slik at disse står i stil med den grønne utviklingen. Her det det nødvendig å vise til prosesser, rutiner og dokumentasjon på det gode arbeidet man utfører bak kulissene. Det vil være fordelaktig å vise til en seriøs tilstedeværelse, samtidig som dokumentasjon på at miljø, mennesker og samfunn blir ivaretatt godt, vil øke troverdighet og tillit blant kunder og samarbeidspartnere. 

Sosiale medier 

Samtidig som det stadig dukker opp noe sosiale medier og plattformer, er det viktig å tenke på at den digitale markedsføringen ikke kun skjer mellom bedrift og kunde, men også kundene seg i mellom. Kundene vil i stor grad fortsette med å dele informasjon, tanker, tilbakemeldinger, klager og gleder via sosiale medier. Det er ikke slik at sosiale medier vil minske, men heller øke med årene som kommer, og det vil derfor bli flere plattformer hvor kundene kan spre sine tilbakemeldinger. Her er det viktig å være proaktiv slik at man kjenner til hvilke plattformer som kommer, og hvordan disse fungerer. Vil det være hensiktsmessig å lage en brukerprofil for deres bedrift på den aktuelle plattformen? Dette kan i mange tilfeller vært lurt for å eksponere sin bedrift ytterligere, samtidig som synligheten vil øke sjansen for nye kunder, økt salg og troverdigheten blant seerne. En bedrift som blander seg sosialt på en positiv måte, vil høyst sannsynlig få engasjerte kunder. Det er på den annen side svært hensiktsmessig å involvere seg på flere plattformer etterhvert som disse kommer på markedet, for å se om ønsket målgruppe befinner seg på plattformen. Da kan det være en god idè å implementere kampanjer og annonser for å øke synligheten på aktuell plattform. 

Nye teknologier 

I fremtiden vil det høyst sannsynlig utvikles nye teknologier som spiller en viktigere rolle for måten man markedsfører sine produkter og tjenester. Per dags dato er det noen teknologier som er utviklet, men enda ikke benyttet av flertall av digitale markedsførere. 

VR-teknologi er en teknologi som omhandler virtuell virkelighet, hvor man kan se en bedrifts produkter i et falskt, men realistisk miljø. Dette er mye brukt i spillverdenen, eller i bedrifter hvor formålet er å vise en videosnutt eller liknende for å skape engasjement blant potensielle kunder. 

AR-teknologi er en teknologi som er delvis er bestående av virtuell virkelighet, sammen med den virkelige verden. Etter min mening er dette en mer spennende teknologi enn VR, ettersom AR tillater en å se et virtuelt produkt som kær, møbler, hus, boligblokker eller biler i det miljøet man befinner seg. AR-teknologien kan derfor plassere en realistisk, men virtuell, bolig fremfor deg der du står nå slik at du ser huset plassert direkte fremfor deg i det miljøet du befinner deg i. Dette gir muligheter som er helt enorme, og ved å benytte seg av AR-teknologi kan en bedrift fremstå som mer troverdig og få økt tillit. Ved å benytte AR-teknologi kan IKEA la kundene se hvordan møbler og interiør vil se ut hjemme i deres egen stue, samtidig som en boligkjøper av et prosjekt kan få følelsen av å se boligen sin i nåtid, selv om boligen ikke er blitt påbegynt. AR-teknologi kan derfor øke antall salg ettersom kundene kan bestille klær, møbler, biler og kjøpe boliger usett, men samtidig sett. Kjøper man klær fra en hjemmeside, men er usikker på størrelsen, kan man prøve klesplagget i nettbutikken via AR-teknologi. 

Kunstig intelligens (AI – Artificial intelligence) er en teknologi som lenge har blitt anvendt av bedriften Amazon i USA, men som ikke har vært like godt benyttet av andre bedrifter verden over. Kunstig intelligens er bestående av en rekke algoritmer som tilpasser seg kundens søkehistorikk og som evner å målrette informasjon som rettes mot kunden på ens hjemmeside. Dette er noe som vil øke betraktelig i fremtiden, og som kan anvendes på flere måter. Kunstig intelligens kan hjelpe til å forme gode nyhetsbrev og annonser til bestemte kunder, basert på kundens tidligere søkehistorikk og interesser. Kanskje den viktigste biten av kunstig intelligens innenfor digital markedsføring vil være reklamering via annonser via Facebook og Google, hvor kunstig intelligens målrettet jobber mot å finne frem til personer som har større sannsynlighet for å utføre en ønsket handling ved å se vår kampanje/annonse. 

Chatbots er på sin side en teknologi som er kommet for å bli. En bedrift som anvender en chatbot fremfor en kundebehandler, eller kanksje begge deler, vil raskt kunne opprette dialog med en kunde via chat og underholde denne kunden til en virkelig kundebehandler tar over samtalen. Chatboten er laget med forhåndsbestemte svar, slik at kundene kan stille chatboten enkle spørsmål hvor chatboten svarer tilbake med den kunnskapen den er gitt. Hvis chatboten innehar de svarene kunden etterspør, vil ikke en kundebehandler behøve å opprette dialog med kunden. Dette er tidbesparende for både firma og kunden, ettersom chatboten tillatter umiddelbar respons fremfor et kundesenter som har ventetid ettersom alle kundebehandlere er opptatte. I fremtiden vil nok chatbotsene bli mer avanserte og bedre skikket til å besvare selv vanskeligere henvendelser. 

CRM-systemer (Customer Relationship Management) er en teknologi som benyttes internt blant bedrifter for å holde en oversikt over alle sine eksisterende og potensielle kunder. Det handler om å forsterke sine kunderelasjoner i ledd som markedsføring, support, feedback og salg slik at man har større sjanse for å lykkes med eksponering av bedriften og deretter salg. CRM-systemet gir derfor et meget godt overblikk for alle de ansatte i bedriften, hvor det er enkelt å samhandle og finne fram til nødvendig informasjon om sine kunder. 

Blokkjeder er en relativt ny teknologi som få kjenner til. Det hevdes at blokkjedeteknologi kan forhindre grov korrupsjon i land eller bedrifter som er svært utsatt for dette, og at dagens lagrede informasjon vil være bedre skikket mot manipulering fra hackere eller korrupte ansatte. Men hva er så blokkjeder? Blokkjeder er en teknologi som knytter nettverk sammen, og som er åpent for alle. Informasjonen som tilhører nettverket er lagret digitalt, og ikke på en bestemt harddisc eller server. Ettersom den lagrede informasjonen er tilgjengelig for alle i et nettverk, vil alle i nettverket få beskjed om noen prøver å endre eller tukle med informasjonen som er lagret. På grunn av dette er informasjonen tryggere bevart enn om den ville vært lagret lokalt. 

Personvern og GDPR 

Det er ikke til å skyve under en stol at det er blitt stort fokus rettet mot personvern av digitale spor (cookies) de siste årene, og dette er også en nødvendighet ettersom digitale spor kan misbrukes hvis de ikke blir lagret og fulgt opp korrekt. Endringer i forutsetningene for sporing har derfor endret seg, og det vil de nok fortsette å gjøre i tiden som kommer. Direktivene fra EU om at alle bedrifter i EU og EØS skal etterleve regler og vilkår som er bestemt på samme grunnlag, slik at det blir likhet i konkurransen og kundenes rettigheter. Det vil være en nødvendighet å markedsføre for gode rutiner innenfor behandling av personvern, cookies og GDPR. Gjør man ikke dette vil det kunne virke 

Men hva så fordeler og ulemper med fremtidens digitale markedsføring? 

Oppsummert sitter jeg med en følelse av at den digitale markedsføringen vil være med på å personalisere markedsføringen med skreddersydde annonser og informasjon til kunder etter deres interesser og behov. Kunstig intelligens vil spare bedriften penger ved å kunne tilrettelegge og tilpasse annonseringen etter ønsket målgruppe, istedenfor at bedriften er nødt til å lage annonser som retter seg mot absolutt alle målgrupper som finnes på internett. Ved å snevre inn annonseringen til alder, kjønn, bosted og interesser vil det være stor sjanse for at antall salg faktisk finner sted. Det er på den annen side enormt viktig for bedrifter å vise til at de etterlever regler og vilkår satt av lokale myndigheter og kommisjoner mht. bærekraftighet. Fremtidens forbrukere vil ha økt fokus på grønne tiltak, og det vil derfor være lurt å implementere gode rutiner for dette så raskt som mulig, slik at man unngår å falle bakpå i kampen om kundens interesse.  

Ulempen ved for mye personalisering og “forfølgelse” via cookies vil bekjempes ved hjelp av strenge regler og vilkår satt om personvern og GDPR, som skal sørge for å ivareta kundenes personalia så langt det lar seg gjøre. Som resultat av dette vil kundereisen bli sømløs og behagelig i fremtiden, ettersom kunden vil få spesifisert og god hjelp til det en måtte lure på, og det raskt. 

Dette er mine tanker om fremtidens digitale markedsføring. Ta gjerne kontakt for ytterligere drøfting, spørsmål eller ved uklarheter slik at jeg kan bistå etter beste evne. 

Mvh Michael Angell 

Av Michael Angell

Nyopprettet blogg ifm. faget "Digital markedsføring" ved Høyskolen Kristiania. 27 år gammel mann i fulltidsjobb ved siden av Bachelorgrad i Markedsføring og salgsledelse ved Høyskolen Kristiania som fulltidsstudent.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *